Máy khoan betong

4.200.000  3.600.000 

GBH 2-26 DRE chính hãng

còn 6 hàng