Bản lề sàn KeDeSi

1.250.000 

Chuyên cung cấp bản lề Thủy Lực, Bản lề sàn cho công trình, dự án có thời gian bảo hành đến 5 năm.