Bản lề sàn KeDeSi

1.650.000  1.250.000 

Chuyên cung cấp bản lề Thủy Lực, Bản lề sàn cho công trình, dự án có thời gian bảo hành đến 5 năm.