Silicone chuyên dùng cho nhôm kính mặt dựng

Xem tất cả 6 kết quả

Chuyên cung cấp các loại Silicone dùng cho nhôm kính chất lượng tốt nhất

Giảm giá!

Silicone - Foam các loại

Apolo Foam

80.000  65.000 
Giảm giá!

Silicone - Foam các loại

Foam P20

60.000  55.000 
Giảm giá!

Silicone Apolo A500

Silicone Apollo A500

45.000  38.000 
Giảm giá!

Silicone - Foam các loại

Silicone Dow Corning® 791

125.000  112.000 
Giảm giá!

Silicone - Foam các loại

Silicone Dowcorning 688

122.000  110.000 
Giảm giá!

Silicone Dowsil N-Plus

Silicone Dowsil Neutral Plus

41.000  37.000 

Silicone chuyên dùng cho nhôm kính mặt dựng