Silicone chuyên dùng cho nhôm kính mặt dựng

Xem tất cả 2 kết quả

Chuyên cung cấp các loại Silicone dùng cho nhôm kính chất lượng tốt nhất

Giảm giá!

Silicone các loại

Silicone Dow Corning® 791

119.000  99.000 
Giảm giá!

Silicone các loại

Silicone Dowcorning 688

118.000  99.000 

Silicone chuyên dùng cho nhôm kính mặt dựng